نقشه سایت         |       تماس با ما         |         English
 
 

   

   

  

(موبايل : 9791-930-0912)  

    دستگاه جوجه کشی
    مينی کاکس جنسيس
     (چرخش اهرمی)
    با بدنه pvc

    ماشين جوجه کشی
    مينی کاکس جنسيس

    
(چرخش اتومات)
    با بدنه pvc

     دستگاه جوجه کشی
      کاکس خانگی انالوگ

      اتومات
با بدنه pvc
    
    ماشين جوجه کشی
    کاکس خانگی ديجيتال
    اتومات با بدنه PVC

  

    دستگاه جوجه کشی
    هواباتور با 3 ترنر اصلی
     30 ساعت کار با باطری

       ماشين جوجه کشی
      گلدن کاکس جديد

    30  ساعت کار با باطری  
 
     42 عددی
    دستگاه جوجه کشی
   تويين کاکس تمام اتومات
   30 ساعت کار با باطری

   84 عددی
  ماشين جوجه کشی
   توين کاکس تمام اتومات 
   30  ساعت کار با باطری

    4 عددی
شترمرغ
      دستگاه جوجه کشی
   توين کاکس با ترنر شاخکی
    30 ساعت کار با باطری
     96 عددی
    دستگاه جوجه کشی
   ایزی کاکس تمام اتومات
    قابلیت کار با باطری

    126 عددی
  ماشين جوجه کشی
   ایزی کاکس تمام اتومات 
   220 ولت
   126 عددی
 

       دستگاه جوجه کشی
    دابل کاکس تخم شتر
      مرغ تمام اتومات

   ماشين جوجه کشی 
   گرين کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
     250 عددی
    سفارش

   دستگاه جوجه کشی 
   گالا کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
      500عددی
    سفارش

     ماشين جوجه کشی
   مگا کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
     1000عددی
    سفارش

   دستگاه جوجه کشی
   جنرال کاکس تمام اتومات
    تمام قطعات دوبل

   ماشين جوجه کشی
  دابل کاکس تمام اتومات
      تمام قطعات دوبل

     دستگاه جوجه کشی 
   يونی کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
     2000عددی

     دستگاه جوجه کشی
      مام کاکس JN2-61
      شترمرغ

   

    ماشين جوجه کشی
     مام کاکس جديد
    
مرغ، غاز ، بلدرچين

     
      مادر مصنوعی

  
   ترنر ماشين جوجه کشی
    هواباتور مرغ (اصلی)     

   ترنر دستگاه جوجه کشی
    هواباتور غاز
    ( اصلی )   
 

  ليست قيمت لوازم
  يدکی ماشين جوجه کشی

 

     ترنر اتوماتيک ماشين 
      جوجه کشی غاز

    ترنر اتوماتيک دستگاه 
      جوجه کشی مرغ

     ترنر اتوماتيک ماشين  
      جوجه کشی
 بلدرچين 
 
     ترنر اتوماتيک دستگاه 
     جوجه کشی شترمرغ
 

      ترنر هواباتور دستگاه
      جوجه کشی بلدرچين
      (اصلی)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Powered by Noujan.

Copyright ©2006 cocksmachine.com