نقشه سایت         |       تماس با ما         |         English
 
 

   

   

  

(موبايل : 9791-930-0912)  

    دستگاه جوجه کشی
    مينی کاکس جنسيس
     (چرخش اهرمی)
    10 عددی

    ماشين جوجه کشی
    مينی کاکس جنسيس

    
(چرخش اتومات)
    10 عددی

     دستگاه جوجه کشی
      کاکس خانگی انالوگ

      اتومات
با بدنه pvc
    
    ماشين جوجه کشی
    کاکس خانگی ديجيتال
    اتومات با بدنه PVC

  
      دستگاه جوجه کشی
   گلدن کاکس ترموپک
   آنالوگ
   42 عددی
      دستگاه جوجه کشی
   گلدن کاکس جدید
   30 ساعت کار با باطری
   42 عددی
    دستگاه جوجه کشی
   توين کاکس تمام اتومات
   30 ساعت کار با باطری

   84 , 96 عددی
  ماشين جوجه کشی
   توين کاکس تمام اتومات 
   30  ساعت کار با باطری

    4 عددی
شترمرغ
      دستگاه جوجه کشی
   توين کاکس ترموپک
   آنالوگ
   84 , 96 عددی
    دستگاه جوجه کشی
   ایزی کاکس تمام اتومات
    قابلیت کار با باطری

    126 عددی
  ماشين جوجه کشی
   ایزی کاکس تمام اتومات 
   220 ولت
   126 عددی
 

       دستگاه جوجه کشی
    دابل کاکس تخم شتر
      مرغ تمام اتومات

   ماشين جوجه کشی 
   گرين کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
     250 عددی
    سفارش

   دستگاه جوجه کشی 
   گالا کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
      500عددی
    سفارش

     ماشين جوجه کشی
   مگا کاکس ديجيتال
    
قابليت کار با باطری
     1000عددی
    سفارش

    دستگاه گرین پلاس
    با قابلیت استفاده به
    صورت مادر مصنوعی

    سفارش
    دستگاه گالا پلاس
    
قابلیت استفاده به
    صورت مادر مصنوعی
    سفارش
    دستگاه ایزی پلاس
     (کار با باطری)
    
قابلیت استفاده به
    صورت مادر مصنوعی
    سفارش

     دستگاه ایزی پلاس
     220 ولت
    
قابلیت استفاده به
    صورت مادر مصنوعی
    سفارش
   دستگاه جوجه کشی
   جنرال کاکس تمام اتومات
    تمام قطعات دوبل
    سفارش

   ماشين جوجه کشی
  دابل کاکس تمام اتومات
      تمام قطعات دوبل

    سفارش

   دستگاه جوجه کشی
     یونی کاکس دیجیتال
    
قابلیت کار با باطری
   2000 عددی
     دستگاه جوجه کشی
      مام کاکس JN2-61
      شترمرغ

   

    ماشين جوجه کشی
     مام کاکس جديد
    
مرغ، غاز ، بلدرچين

     
      مادر مصنوعی باغی

  
   ترنر ماشين جوجه کشی
    هواباتور مرغ (اصلی)     

   ترنر دستگاه جوجه کشی
    هواباتور غاز
    ( اصلی )   

  مادر مصنوعی آپارتمانی
  همراه با آبخوری

     ترنر اتوماتيک ماشين 
      جوجه کشی غاز

    ترنر اتوماتيک دستگاه 
      جوجه کشی مرغ

 
     ترنر اتوماتيک ماشين  
      جوجه کشی
 بلدرچين 
     ترنر اتوماتيک دستگاه 
     جوجه کشی شترمرغ
 

      ترنر هواباتور دستگاه
      جوجه کشی بلدرچين
      (اصلی)

     
 

  ليست قيمت لوازم
  يدکی ماشين جوجه کشی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Powered by Noujan.

Copyright ©2006 cocksmachine.com