نقشه سایت         |       تماس با ما         |         English
 
 

   

   

  

حاشيه راست

 ترنر شترمرغ ماشين جوجه کشی

حاشيه چپ

 

اين چرخاننده هر 4 ساعت، تخم ها را به آرامی با زاويه 60 درجه می چرخاند . سيستم موتور آن به گونه ای طراحی شده است که عمليات چرخش را بدون اينکه ديده شود انجام داده و نيازی به تايمر و مدار الکترونيکی ندارد . به همين دليل اين چرخاننده در تمامی دستگاه های گازی و نفتی قديمی قابل استفاده می باشد .

 

     اين چرخاننده برای تخم های با وزن کمتر از 1100 گرم طراحی شده است

 

ترنر تخم شترمرغ     ترنر تخم شترمرغ

 

       

                                                         ظرفيت : 4 عدد تخم شتر مرغ

تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Powered by Noujan.

Copyright ©2006 cocksmachine.com